Uppdaterad 2 dagar sedan

Easy SSH client & server.

Uppdaterad 2 dagar sedan

File concatenation system for Puppet

Uppdaterad 4 dagar sedan

go / otp
0 0

Bare bones RFC4226 / RFC6238 implementation

Uppdaterad 5 dagar sedan

Implementation of asciicast (a tty recorder)

Uppdaterad 5 dagar sedan

Mirror of https://github.com/tehmaze/xmodem

Uppdaterad 1 vecka sedan

Puppet module to help manage Apt

Uppdaterad 1 vecka sedan

Implementation of ttyrec (a tty recorder), including frame seeking and streaming

Uppdaterad 1 vecka sedan

Uppdaterad 2 veckor sedan

SSH server with added auditing and forensic features, to be used as bastion (jump host)

Uppdaterad 2 veckor sedan

Decentralized Media Linking

Uppdaterad 1 månad sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 3 månader sedan

GecOS/A65 operating system for NMOS 6502

Uppdaterad 3 månader sedan

Import of http://dmitry.gr/images/uARM.zip

Uppdaterad 4 månader sedan

go / bpf
0 0

Berkeley Packet Filter (BPF) assembler.

Uppdaterad 6 månader sedan

go / wal
0 0

Simple, idiomatic write-ahead log

Uppdaterad 6 månader sedan

Uppdaterad 7 månader sedan

Data structures in C

Uppdaterad 7 månader sedan

Supplementary Go cryptography libraries

Uppdaterad 7 månader sedan