Arch Linux helpers and parsers
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
maze fa91fd1d44 Added methods to verify Package PGP signatures 3 lat temu
aur Getting rid of custom field types 3 lat temu
cmd Added methods to verify Package PGP signatures 3 lat temu
tarball Docfix 3 lat temu
vendor Added methods to verify Package PGP signatures 3 lat temu
version Added Versions 3 lat temu
LICENSE Initial import 3 lat temu
README.md Added README 3 lat temu
doc.go Initial import 3 lat temu
package.go Added methods to verify Package PGP signatures 3 lat temu
package_desc.go Added .SRCINFO parser 3 lat temu
package_desc_test.go Use reflection for Reader/Writer 3 lat temu
package_info.go Added .SRCINFO parser 3 lat temu
package_info_test.go Use reflection for Reader/Writer 3 lat temu
package_test.go Split package 3 lat temu
package_verify.go Added methods to verify Package PGP signatures 3 lat temu
packagebuild.go Added methods to verify Package PGP signatures 3 lat temu
packagebuild_test.go Handle checksums correctly 3 lat temu
repository.go Also parse FILES section 3 lat temu
repository_test.go Getting rid of custom field types 3 lat temu
util.go Added methods to verify Package PGP signatures 3 lat temu

README.md

archlinux

Package archlinux contains Arch Linux helpers and parsers for the Go programming language.