maze преди 1 година
родител
ревизия
348e672a15
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. +4
    -4
      README.md

+ 4
- 4
README.md Целия файл

@@ -23,7 +23,7 @@ Compiling an assembly file:
ldb [23]
jneq #1, drop
; get a random uint32 number
ld rand
ld rand
mod #4
jneq #1, drop
ret #-1
@@ -42,12 +42,12 @@ Disassembling:
```console
~$ bpfasm disassemble demo.asm.bin
ld #12
jeq #2048,6
jne #2048,6
ld #23
jeq #1,4
jneq #1,4
ld #rand
mod #4
jeq #1,1
jneq #1,1
ret #4294967295
ret #0
```


Зареждане…
Отказ
Запис