maze před 6 měsíci
rodič
revize
348e672a15
1 změnil soubory, kde provedl 4 přidání a 4 odebrání
 1. 4
  4
    README.md

+ 4
- 4
README.md Zobrazit soubor

@@ -23,7 +23,7 @@ Compiling an assembly file:
23 23
     ldb 	[23]
24 24
     jneq 	#1, drop
25 25
     ; get a random uint32 number
26
-    ld 		rand
26
+    ld   rand
27 27
     mod 	#4
28 28
     jneq 	#1, drop
29 29
     ret 	#-1
@@ -42,12 +42,12 @@ Disassembling:
42 42
 ```console
43 43
 ~$ bpfasm disassemble demo.asm.bin
44 44
 ld   #12
45
-jeq  #2048,6
45
+jne  #2048,6
46 46
 ld   #23
47
-jeq  #1,4
47
+jneq  #1,4
48 48
 ld   #rand
49 49
 mod  #4
50
-jeq  #1,1
50
+jneq  #1,1
51 51
 ret  #4294967295
52 52
 ret  #0
53 53
 ```

Loading…
Zrušit
Uložit