Berkeley Packet Filter (BPF) assembler.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 lines
337B

  1. all: build
  2. build: build-linux build-darwin build-windows
  3. build-linux:
  4. GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -v -o build/bpfasm
  5. build-darwin:
  6. GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build -v -o build/bpfasm-darwin
  7. build-windows:
  8. GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -v -o build/bpfasm.exe
  9. GOOS=windows GOARCH=386 go build -v -o build/bpfasm-x86.exe