Berkeley Packet Filter (BPF) assembler.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

106 lines
2.3KB

 1. // Copyright (c) 2019 Wijnand Modderman-Lenstra. All rights reserved.
 2. // Copyright (c) 2016 The Go Authors. All rights reserved.
 3. // Use of this source code is governed by a BSD-style
 4. // license that can be found in the LICENSE file.
 5. package bpf
 6. import (
 7. "fmt"
 8. "golang.org/x/net/bpf"
 9. )
 10. // A VM is an emulated BPF virtual machine.
 11. type VM struct {
 12. // Extensions are optional callback to load extensions. Note that the
 13. // "len" extension is always provided by the VM.
 14. Extensions map[bpf.Extension]func(*Registers) uint32
 15. program Program
 16. }
 17. func NewVM(program Program) *VM {
 18. return &VM{
 19. program: program,
 20. }
 21. }
 22. // Verify runs sanity checks on the loaded program.
 23. func (vm *VM) Verify() error {
 24. if err := vm.program.Verify(); err != nil {
 25. return err
 26. }
 27. // Verify extensions.
 28. for _, ins := range vm.program {
 29. if ext, ok := ins.(bpf.LoadExtension); ok {
 30. switch ext.Num {
 31. case bpf.ExtLen:
 32. continue
 33. default:
 34. if _, ok = vm.Extensions[ext.Num]; !ok {
 35. return fmt.Errorf("extension %d is not available", ext.Num)
 36. }
 37. }
 38. }
 39. }
 40. return nil
 41. }
 42. func (vm *VM) Run(in []byte) (verdict uint32, err error) {
 43. var (
 44. reg = new(Registers)
 45. end = uint32(len(vm.program))
 46. ok = true
 47. )
 48. for ok && reg.PC < end {
 49. debugf("ins=%s (%T) reg=%+v -> ", vm.program[reg.PC], vm.program[reg.PC], reg)
 50. switch ins := vm.program[reg.PC].(type) {
 51. case bpf.ALUOpConstant:
 52. reg.aluOpConstant(ins)
 53. case bpf.ALUOpX:
 54. ok = reg.aluOpX(ins)
 55. case bpf.Jump:
 56. reg.PC += uint32(ins.Skip)
 57. case bpf.JumpIf:
 58. reg.jumpIf(ins)
 59. case bpf.JumpIfX:
 60. reg.jumpIfX(ins)
 61. case bpf.LoadAbsolute:
 62. ok = reg.loadAbsolute(ins, in)
 63. case bpf.LoadConstant:
 64. reg.loadConstant(ins)
 65. case bpf.LoadExtension:
 66. reg.loadExtension(ins, in, vm.Extensions)
 67. case bpf.LoadIndirect:
 68. ok = reg.loadIndirect(ins, in)
 69. case bpf.LoadMemShift:
 70. ok = reg.loadMemShift(ins, in)
 71. case bpf.LoadScratch:
 72. reg.loadScratch(ins)
 73. case bpf.RetA:
 74. return reg.A, nil
 75. case bpf.RetConstant:
 76. return ins.Val, nil
 77. case bpf.StoreScratch:
 78. reg.storeScratch(ins)
 79. case bpf.TAX:
 80. reg.X = reg.A
 81. case bpf.TXA:
 82. reg.A = reg.X
 83. case bpf.NegateA:
 84. reg.A = uint32(-int32(reg.A))
 85. default:
 86. return 0, fmt.Errorf("bpf: unknown instruction at pc=%d: %T", reg.PC-1, ins)
 87. }
 88. debugf("reg=%+v\n", reg)
 89. reg.PC++
 90. }
 91. return
 92. }