Package opensmtpd implements OpenSMTPD-extras in Go
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 wiersze
198B

  1. package opensmtpd
  2. import (
  3. "net"
  4. "os"
  5. )
  6. // newConn wraps a file descriptor to a net.FileConn
  7. func newConn(fd int) (net.Conn, error) {
  8. f := os.NewFile(uintptr(fd), "")
  9. return net.FileConn(f)
  10. }