Package opensmtpd implements OpenSMTPD-extras in Go
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
maze 400b30e58c Hide less interesting bits před 2 roky
cmd Bump API version před 2 roky
vendor Updated vendor packages před 2 roky
.gitignore Initial commit před 3 roky
Gopkg.lock Updated vendor packages před 2 roky
Gopkg.toml Updated vendor packages před 2 roky
LICENSE Initial commit před 3 roky
README.md Updated to reflect API version 52 před 2 roky
conn.go Hide less interesting bits of the internal API před 3 roky
doc.go Updated to reflect API version 52 před 2 roky
filter.go Hide less interesting bits před 2 roky
filter_test.go Upgrade to API version 52 před 2 roky
imsg.go Hide less interesting bits před 2 roky
mproc.go Hide less interesting bits of the internal API před 3 roky
session.go Initial import into Github před 3 roky
smtpd.go Upgrade to API version 52 před 2 roky
table.go Hide less interesting bits před 2 roky
table_test.go Standardised filter; Added examples před 3 roky

README.md

opensmtpd

OpenSMTPD-extras in Go

WARNING

This is very much Work In Progress. Don’t use this for production installations. Much of the filter API in OpenSMTPD is not yet stable, so this package is also subject to change.

We have implemented Filter API version 52, because that’s compatible with the most recent portable OpenSMTPD version (6.0.3p1).