Package opensmtpd implements OpenSMTPD-extras in Go
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
maze 400b30e58c Hide less interesting bits 2 år sedan
cmd Bump API version 2 år sedan
vendor Updated vendor packages 2 år sedan
.gitignore Initial commit 3 år sedan
Gopkg.lock Updated vendor packages 2 år sedan
Gopkg.toml Updated vendor packages 2 år sedan
LICENSE Initial commit 3 år sedan
README.md Updated to reflect API version 52 2 år sedan
conn.go Hide less interesting bits of the internal API 3 år sedan
doc.go Updated to reflect API version 52 2 år sedan
filter.go Hide less interesting bits 2 år sedan
filter_test.go Upgrade to API version 52 2 år sedan
imsg.go Hide less interesting bits 2 år sedan
mproc.go Hide less interesting bits of the internal API 3 år sedan
session.go Initial import into Github 3 år sedan
smtpd.go Upgrade to API version 52 2 år sedan
table.go Hide less interesting bits 2 år sedan
table_test.go Standardised filter; Added examples 3 år sedan

README.md

opensmtpd

OpenSMTPD-extras in Go

WARNING

This is very much Work In Progress. Don’t use this for production installations. Much of the filter API in OpenSMTPD is not yet stable, so this package is also subject to change.

We have implemented Filter API version 52, because that’s compatible with the most recent portable OpenSMTPD version (6.0.3p1).